Klub Partnerów SGH


Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich jak i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Pani Rektor Profesor Janiny Jóźwiak. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia, to była dla nas ważna data, oraz czas na podsumowania i refleksje. Na przestrzeni minionych lat wiele się zmieniało, ewoluował zarówno sam skład Klubu Partnerów SGH jak i jego główne założenia – jednak główna idea pozostała niezmienna: wspieranie SGH w jej dążeniu do umacniania pozycji wiodącej uczelni ekonomicznej. Wszyscy członkowie klubu razem i każda osobno, realizując swoje strategie biznesowe współpracują z SGH na minimum czterech płaszczyznach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne. 

Naszym celem jest wspieranie naszych studentów, zapewnianie praktycznych aspektów ​edukacji w formie formalnych i nieformalnych spotkań, warsztatów i wykładów; umożliwialiwianie praktyk i staży w firmach naszych Partnerów, gdzie później nasi studenci będą mogli rozwijać swoja karierę.​​

Minione lata to czas, kiedy firmy z Klubu Partnerów SGH poprzez wiele realizowanych projektów zmieniały samą uczelnię na lepsze. Firmy z Klubu Partnerów SGH poprzez wiele różnorodnych projektów zmieniają  uczelnię na lepsze. W ramach spotkań Rady Klubu Partnerów SGH recenzowali Państwo nasze założenia strategiczne oraz udzielali nam opinii i rekomendacji w zakresie programów kształcenia. Dzięki wsparciu zmodernizowaliśmy sale dydaktyczne, wykładowe a nawet sale gimnastyczną.
Zrealizowaliśmy również niestandardowe projekty jak pomnik Augusta Zielińskiego w ogrodach rektorskich czy utworzyliśmy Centrum Coworkingowe 317G.

Tych inicjatyw było bardzo wiele – za wszystkie bardzo DZIĘKUJEMY!