dr hab. Marek Rocki, prof. SGH

  Linkedin

  Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dyplom magisterski z zakresu ekonometrii w 1977 r.).

  Pierwszą pracę podjął w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego. Przerwał ją podejmując w 1978 r. studia w Międzywydziałowym Ekonomicznym Studium Doktoranckim w SGPiS. W 1981 r. na Wydziale Finansów i Statystyki uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii. Następnie podjął pracę w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego.

  prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

  Linkedin

  Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w KNoP, profesor zwyczajny w Instytucie Przedsiębiorstwa, obecnie pełni w SGH funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem.

  Specjalizuje się w badaniach nad lokalizacją przedsiębiorstw, przedsiębiorczością lokalną i regionalną oraz atrakcyjnością inwestycyjną regionów. Jest autorką ponad 200 publikacji. Wypromowała 6 doktorów.

  dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

  Linkedin

  Doktor hababilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Specjalizacja i zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu.

  Daniel Lichota

  Linkedin

  Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem, w Szkole Głównej Handlowe od września 2016 roku. Z wykształcenia ekonomista. Wieloletni trener z zakresu umiejętności społecznych. Prywatnie miłośnik Sapkowskiego i Folleta. Hobby to fotografia krajobrazowa i podróże. Pracując na SGH odpowiada za projekty centralne realizowane wraz z partnerami biznesowymi z zakresu szeroko rozumianego Employer Brandingu i CSR.

  dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

  Linkedin

  Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, w tym przewodzenia transformacji cyfrowej, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.

  dr Mikołaj Pindelski

  Linkedin

  Katedra Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Sterującego Principles for Responsible Management Education przy ONZ (PRME), CEE Chapter, Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem SGH, Prezes Fundacji Odpowiedzialny Pracodawca, Członek komisji akredytacyjnych CEEMAN IQA.

  Krzysztof Sroczyński

  Linkedin

  Urodzony w Anglii, absolwent ekonomii Uniwersytetu w Londynie oraz Mastery University w USA. Zanim osiadł w Polsce pracował na stanowisku konsultanta w Bishop Skinner w Londynie, a następnie był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu  w American Travel Abroad w Nowym Jorku. W kraju był min. dyrektorem na Polskę ds. marketingu firmy Philip Morris i menedżerem w Gillette (m.in. wprowadził na rynek polski markę Oral B). Był także konsultantem we wiodącej na świecie firmie zajmującej się “executive search” - Russell Reynolds Associates.

  Justyna Kozera

  Linkedin

  Dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, w Szkole Głównej Handlowej od  kwietnia 2017. Redaktorka naczelna dwóch edycji Poradnika Kariery – przygotowanej specjalnie z myślą o studentkach i studentach SGH publikacji wspierającej i inspirującej do aktywnego kreowania własnej drogi zawodowej.

  Maja Chabińska-Rossakowska

  Linkedin

  Dyrektor HR  ING Bank Śląski. Od ponad 20 lat związana z obszarem zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w m.in. Kissinger (1997 - 1999), Tesco Polska (1999 - 2007), DHL ( 2008-2017). Za działania w obszarze HR firmy, w których pracowała były wielokrotnie nagradzane, m.in. w tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2011, tytułem Great Place to Work w roku 2012 i Top Employer 2014,2015,2016, HR Dream Team 2016 . Jest coachem ICC , absolwentką studiów EMBA, pracuje nad rozprawą doktorską w obszarze przywództwa.

  prof. dr hab. Jacek Miroński

  Linkedin

  Zastępca dyrektora Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Kierownik podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM oraz kierownika Zakładu Komunikacji w Biznesie w SGH. 

  Marta Pszczoła

  Linkedin

  Dyrektor Departamentu Rozwoju Santander Bank Polska S.A. Z wykształcenia i z zamiłowania jestem psychologiem klinicznym. Od 12 lat zajmuję się rozwojem osobistym liderów w dużych organizacjach, w roli managera wyższego szczebla, głównie w obszarze HR. Moje mocne strony to: rozwój stylów przywódczych, programy dedykowane liderom/ zespołom przygotowującym bądź realizującym projekty wykraczające poza aktualną sferę wpływu/ strukturę, zarządzanie zmianą, myślenie strategiczne, coaching.  Przywództwo i zarządzanie są moją pasją.

  Joanna Siejka

  Linkedin

  Dyrektor Biura Marki Pracodawcy Santander Bank Polska S.A. Od ponad 13 lat jestem związana z sektorem bankowym, kierując różnego rodzaju zespołami i pracując głownie nad globalnymi projektami, a praca w wielokulturowym środowisku to moja pasja. Jako socjolog z wykształcenia i zamiłowania, świetnie odnajduję się w dużych organizacjach. Daje mi to naturalną możliwość obserwowania ludzi i środowiska, w tym kultury pracy. Swoją wiedzę humanistyczną uzupełniłam także studiami z zakresu zarządzania projektami.